1 Ιουλίου 2020 – 13:16 (Greek language)

 

Ανακοίνωση – Δελτίο τύπου του ευρωπαϊκού έργου LIFE ASTI

O Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από Ελλάδα και Ιταλία, το έργο «Implementation of forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI» (Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.265.395 €, διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2021.

Το έργο LIFE ASTI εστιάζει στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ), που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αριθμητικών μοντέλων με σκοπό την βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, αλλά και την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης του φαινομένου σε τρεις πόλεις της Μεσογείου: Θεσσαλονίκη, Ρώμη και Ηράκλειο.

Η ΑΘΝ επιδρά σημαντικά στην ανθρώπινη υγεία, τις τοπικές οικονομίες και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, στην επιδημιολογική βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά η έντονη επίδραση της θέρμανσης σε αστικές περιοχές, ιδιαίτερα εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών (π.χ. Θεσσαλονίκη) και περιοχών όπου διαμένουν κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή (διαθέσιμη στη σελίδα https://app.lifeasti.eu/thessalonikidashboard), αλλά και εφαρμογές για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (διαθέσιμες από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και από τη σελίδα https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.getmap.lifeasti, για συσκευές android και https://apps.apple.com/us/app/lifeasti/id1516783200?l=el&ls=1, για συσκευές iPhone), μέσω των οποίων μπορεί να γίνει λήψη πληροφοριών, υψηλής προγνωστικής ποιότητας, για παραμέτρους όπως:

  • Αισθητή Θερμοκρασία (°C) – Ημερήσια Μέση Τιμή
  • Θερμοκρασία (°C) – Ημερήσια Μέση Τιμή
  • Σχετική Υγρασία (%) – Ημερήσια Μέση Τιμή
  • Καθολικός Θερμικός Βιομετεωρολογικός Δείκτης (°C) – Ημερήσια Μέση Τιμή.

Έχοντας μπροστά μας ένα, κατά γενική ομολογία, από το θερμότερα έτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, είμαστε σίγουροι ότι η χρήση των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE ASTI θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση ενημέρωσης και πρόληψης, τόσο των δημοτών, όσο και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και σας προτρέπουμε, τόσο να τις χρησιμοποιείτε εσείς οι ίδιοι, όσο να τις γνωστοποιήσετε σε γνωστούς και συνεργάτες σας.

Για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, γενικά, αλλά και για τις συγκεκριμένες δράσεις του έργου LIFE ASTI μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του έργου (https://lifeasti.eu/) και από την παρουσία του στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FacebookTwitter και YouTube), καθώς και με την απευθείας επικοινωνία με κάποιον από τους εταίρους του έργου.