ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ lifeasti.eu

Το έργο LIFE ASTI (εφεξής «το Έργο», «εμείς», «εμάς» και «μας») παρέχει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») προκειμένου να εξηγήσει στους επισκέπτες του ιστοτόπου lifeasti.eu την πολιτική που ακολουθούμε για τη συλλογή, κοινοποίηση, γνωστοποίηση, χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε εμάς μέσω της χρήσης του ιστοτόπου (εφεξής «Ιστότοπος» ή «Υπηρεσία») από τους επισκέπτες. Οι όροι «εσείς», «εσάς», «σας» ή «επισκέπτης/ες, χρήστης/ες» αναφέρονται σε οποιονδήποτε χρήστη ή επισκέπτη του Ιστοτόπου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε άλλον λόγο και δεν θα τα γνωστοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε σε τρίτους παρά μόνον όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Η χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη συναίνεση εκ μέρους σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου και δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται από το Έργο μέσω άλλων οδών ή άλλων ιστοτόπων που συνδέονται με τον Ιστότοπο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν την ίδια έννοια όπως στην Πολιτική για τους Όρους Χρήσης, η οποία είναι προσβάσιμη από τον Ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εδώ.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όσο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, του ονόματος και/ή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε μέσω αυτής της οδού ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας αναγνωρίσουμε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για Πράξεις Άμεσου Μάρκετινγκ

Το Έργο διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους χρήστες για της υπηρεσίες συνδρομής, τις εκδηλώσεις του και τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τέτοιου είδους επικοινωνίες, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@lifeasti.eu.

Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Το Έργο διατηρεί το δικαίωμα να σας στέλνει ενημερώσεις ειδήσεων και /ή ενημερωτικά δελτία (Newsletters) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε στον Ιστότοπο. Αυτές οι ενημερώσεις ειδήσεων γίνονται με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση, καθώς και για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τα νέα, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του LIFE ASTI που θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίας ενημερωτικές και προώθησης κάνοντας κλικ στην επιλογή “Κατάργηση εγγραφής” στα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@lifeasti.eu. Η κατάργηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Συμμόρφωση

Το έργο δεν θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, ή εάν αυτό ζητηθεί από αρμόδια δικαστική αρχή.

Η επεξεργασία και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον Ιστότοπο γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, του ΓΚΠΔ.

Με την παροχή προσωπικών δεδομένων στο Έργο, οι χρήστες του Ιστοτόπου δηλώνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Έργο, με τους τρόπους που δηλώνονται στην παρούσα Πολιτική.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνουν, να τροποποιούν και να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρούνται από το Έργο, καθώς και να ζητούν αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Εάν ένας χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, ή να λάβει αντίγραφο αυτών, μπορεί να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@lifeasti.eu. Οι ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές προσωπικών δεδομένων θα ισχύουν μετά τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Δεδομένα Καταγραφής

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας με τη μορφή Δεδομένων Καταγραφής (Log Data). Τα Δεδομένα Καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση ΙΡ, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες του Ιστοτόπου τις οποίες επισκέπτεστε, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνετε στις σελίδες αυτές, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία που ενδέχεται να συλλέγουμε.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies για τη συλλογή πληροφοριών και τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Έχετε την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης των cookies. Εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοτόπους

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους . Η λειτουργία των ιστοτόπων αυτών δεν εκτελείται από εμάς και επομένως σας συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάζετε την πολιτική τους για την προστασία δεδομένων πριν τις χρησιμοποιήσετε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές και το περιεχόμενο των ιστοτόπων ή των υπηρεσιών τρίτων.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες τρίτων για την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους μας, για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας και/ή στην εκτέλεση διαφόρων σχετικών υπηρεσιών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Στις περιπτώσεις αυτές, εμείς είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων, ενώ οι εταιρείες τρίτων είναι οι Επεξεργαστές Δεδομένων. Οι Επεξεργαστές Δεδομένων δεσμεύονται συμβατικά να μην γνωστοποιούν και να μην χρησιμοποιούν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε λόγο εκτός από τους λόγους για τους οποίους προορίζονται, καθώς και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, του ΓΚΠΔ.

Ασφάλεια

Το Έργο υιοθετεί και χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτές πρακτικές ασφαλείας, πρωτόκολλα, εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, προκειμένου να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από κάθε είδους μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων ή μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη. και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούμε.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το Έργο δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των μέτρων ασφαλείας άλλων ιστοτόπων τους οποίους ενδέχεται να επισκέπτεστε ή με τους οποίους ενδέχεται να αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου.

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά μικρότερα των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εσκεμμένα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν αντιληφθούμε ότι ένα παιδί μικρότερο των 13 ετών μάς έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, θα λάβουμε διορθωτικά μέτρα και θα διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά καιρούς, ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική μας περί της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την κρίση μας. Οι αναθεωρήσεις και οι ενημερώσεις ενδέχεται να αφορούν αλλαγές στις πρακτικές μας, την έναρξη νέων υπηρεσιών, ή αλλαγές που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Σας συνιστούμε, επομένως, να διαβάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Οι αναθεωρημένες Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ισχύουν για τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά δεδομένα από την ημερομηνία που αναφέρεται κάθε φορά στην Πολιτική. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των αλλαγών εκ μέρους σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την παραβίαση της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας https://lifeasti.eu/contact/, ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στη διεύθυνση:

contact@lifeasti.eu.

Ημερομηνία Ισχύος

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει από τις 25 Μάιου 2018.