“Έντονο κύμα καύσωνα «ψήνει» την Ευρώπη τις τελευταίες μέρες και θα κρατήσει μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουνίου, σπάζοντας τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Οι πραγματικές θερμοκρασίες θα φτάσουν τουλάχιστον τους 35 έως 40 βαθμούς Κελσίου σε μια εκτεταμένη περιοχή. Ορισμένες τοποθεσίες ίσως είναι ακόμα θερμότερες, ειδικά στις πόλεις, όπου το φαινόμενο της «θερμικής νησίδας» από την άσφαλτο και το μπετόν αυξάνει τις θερμοκρασίες”.

https://www.sciencealert.com/meteorologist-warns-of-potentially-devastating-european-heatwave-hell-is-coming

Ο συνδυασμένος αντίκτυπος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και της ταχείας αστικοποίησης αναμένεται να καταστήσει τους κατοίκους των αστικών περιοχών περισσότερο ευάλωτους σε μια σειρά αστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων στενά συνδεδεμένων με το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ). Η ΑΘΝ περιγράφει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότερου αστικού κλίματος και των γύρω μη αστικών περιοχών.

Το έργο LIFE ASTI επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της ΑΘΝ στην ανθρώπινη υγεία με την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος αριθμητικών μοντέλων που θα οδηγήσει στη βραχυχρόνια πρόγνωση και την μελλοντική προβολή του φαινομένου της ΑΘΝ.