Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα (European Climate Pact), το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, καλεί άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια περισσότερο πράσινη Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα προσφέρει έναν χώρο για όλους όσους επιθυμούν να μοιραστούν πληροφορίες, να συζητήσουν και να δράσουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

https://europa.eu/climate-pact