Εκπαιδευτική επίσκεψη του LIFE ASTI πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιουλίου, στο τεχνικό έργο του Δήμος Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη». Ο χώρος των 3 στρεμμάτων απαλλοτριώθηκε με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, ενώ η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Με προϋπολογισμό 461.459,42 € και αναμενόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης τον Ιούνιο του 2023 το έργο αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων συνεισφέροντας στη μείωση των αρνητικών για την υγεία επιπτώσεων του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, παρέχοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα σωματικής άσκησης. Ο χώρος θα είναι προσβάσιμο σε άτομα μειωμένης κινητικότητας.
Δείτε ΕΔΩ τη σχετική έκθεση.