Σύμφωνα με το Ιατρικό Περιοδικό «The Lancet» η κλιματική κρίση ήδη επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού της Ευρώπης. Η αυξανόμενη θερμοκρασία αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη καθώς έχει επιφέρει μέσα στα τελευταία έτη, αυξανόμενης έντασης κύματα καύσωνα και αύξηση στην σχετιζόμενη με τη ζέστη θνησιμότητα. Εκτιμάται ότι η θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη είχαν ήδη αυξηθεί το 2018 κατά 33% σε σχέση με το 2000, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι ένας στους τρείς θανάτους που έχουν ως αίτιο τη ζέστη στην Ευρώπη στη χρονική περίοδο 1990 και 2018 μπορούν να αποδοθούν στην ανθρωπογενή παγκόσμια υπερθέρμανση. Ο πληθυσμός στην Ευρώπη είναι, εξ αιτίας της γήρανσης, της αστικοποίησης και της ύπαρξης χρόνιων νοσημάτων, ο πιο ευάλωτος στη ζέστη παγκοσμίως. Η αυξανόμενη θερμοκρασία θα αυξήσει τον, σχετιζόμενο με τη ζέστη, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και θα επηρεάσει περισσότερο τις περιοχές της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης.