Το έργο LIFE ASTI, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, μελετά την αστική θερμική νησίδα σε δύο πόλεις της Μεσογείου (Ρώμη και Θεσσαλονίκη). Οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές περιοχές εκτίθενται σε υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της αστικής θερμικής νησίδας και είναι πιο ευάλωτοι στους κινδύνους των καυσώνων. Το βίντεο αυτό δείχνει τη δουλειά που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τους ερευνητές των εταίρων του έργου CNR-ISAC και DEPLAZIO, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών εντός της πόλης για την καταγραφή της έντασης της αστικής θερμικής νησίδας και τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης υψηλής ανάλυσης για την ανάπτυξη Συστημάτων Προειδοποίησης Υγείας Θερμότητας με σκοπό την προσαρμογή και την καλύτερη ανταπόκριση της δημόσιας υγείας στους καύσωνες.

Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο ΕΔΩ και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/WLRxzfH8Nq1PhRgx6

Ιστοσελίδα: https://lifeasti.eu/el/arxikh/ © Έργο LIFE ASTI