Σε ημερίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης του έργου LIFE GrIn, η Δάφνη Παρλιάρη, Ερευνήτρια και Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσίασε το έργο LIFE ASTI σε ομιλία της με τίτλο “LIFE ASTI – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόγνωσης Αστικής Θερμικής Νησίδας και Συστήματος Προειδοποίησης Θερμότητας Υγείας”.