Η ιδεα

Τα τελευταία χρόνια, η αστική επέκταση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στην Ευρώπη, σχεδόν το 73% του πληθυσμού.

 

Αναμενομενα αποτελεσματα

Κατά τη διάρκεια του έργου LIFE ASTI, θα υπολογιστεί η σχέση μεταξύ της μέγιστης αισθητής θερμοκρασίας και της ημερήσιας θνησιμότητας.

Live forecast data

H εφαρμογή LIFE ASTI παρέχει βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και προβλέψεις της εμφάνισης του φαινομένου UHI σε τρεις πόλεις της Μεσογείου.

Το έργο LIFE ASTI θα συμβάλλει σημαντικά στον γενικό στόχο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Προσαρμογή, αναπτύσσοντας πολιτικές για την καλύτερη προσαρμογή στις επιπτώσεις της ΑΘΝ, ιδίως κατά τη διάρκεια των θερινών καυσώνων , μειώνοντας τον κίνδυνο των καυσώνων στις μητροπολιτικές περιοχές με την εισαγωγή υπηρεσιών πρόληψης της θερμότητας και την καλύτερη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την ενεργειακή απόδοση στις ευρωπαϊκές πόλεις. Οι δύο Μεσογειακές πόλεις επιλέχθηκαν για να δώσουν μια αντιπροσωπευτική γεωγραφική κάλυψη του προβλήματος, για να αντικατοπτρίσουν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και να υποστηρίξουν μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για κοινή προσπάθεια και διεθνή συνεργασία.

ΝΕΑ

Twitter feeds

LIFE ASTI feeds from twitter

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του LIFE ASTI

 Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  για λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων που σχετίζεται με την εγγραφή στο Newsletter

ΕΤΑΙΡΟΙ