Το έργο Life Asti παρουσιάστηκε στο περιοδικό «Φαινόμενο» της Φυσικής από την Δάφνη Παρλιάρη, υποψήφια διδάκτορα / Ερευνητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
επισημαίνοντας τους κύριους στόχους του έργου και τη συμβολή του απέναντι στην ανθεκτικότητα των πόλεων και στον γενικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ και στην ανάπτυξη 
πολιτικών απέναντι στις επιπτώσεις του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας (UHI).

 

Διαβάστε το άρθρο εδώ