partners

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) είναι ακαδημαϊκός οργανισμός με αφοσιωμένους επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης που υποστηρίζονται από σύγχρονες υποδομές. Η συνεισφορά του Α.Π.0. στο έργο LIFE ASTI θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) του Τμήματος Φυσικής. Το ΕΦΑ έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλά ερευνητικά πεδία στους ευρύτερους τομείς της Μετεωρολογίας, της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και της Ποιότητας του Αέρα, και διαθέτει μακρά εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση έργων. Οι βασικοί τομείς εμπειρογνωμοσύνης του είναι οι εξής: α. Επιχειρησιακή Πρόγνωση Μετεωρολογίας και Ποιότητας του Αέρα, β. Μετεωρολογική και κλιματολογική μοντελοποίηση, και μοντελοποίηση ποιότητας του αέρα σε αστική και περιφερειακή κλίμακα, γ. Επικύρωση μετεωρολογικών, κλιματικών μοντέλων και μοντέλων για την ποιότητα του αέρα, δ. Μετεωρολογικές μελέτες και εκτιμήσεις, μελέτες και εκτιμήσεις για την ποιότητα του αέρα και ε. μελέτες για την κλιματική αλλαγή.

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

 

Το Τμήμα Επιδημιολογίας (ΤΕ) στη Ρώμη είναι ένα ινστιτούτο 30 ετών που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Lazio. Η αποστολή του Τμήματος είναι η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιδημιολογικών ερευνών στα πεδία της περιβαλλοντικής επιδημιολογίας, της συγκριτικής αποτελεσματικότητας και της έρευνας αποτελεσμάτων. Στόχος του είναι να παρέχει τα βέλτιστα δυνατά αποδεικτικά στοιχεία για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής έκθεσης και να βελτιωθεί η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης

 

Geospatial Enabling Technologies EPE

 

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοικτά δεδομένα και στο φυσικό περιβάλλον.

Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Το ISAC είναι το μεγαλύτερο ινστιτούτο του CNR για τις επιστήμες της ατμόσφαιρας, το οποίο είναι διαρθρωμένο σε 7 Μονάδες σε όλη τη χώρα, 7 μόνιμα παρατηρητήρια, συμπεριλαμβανομένων 2 Παγκόσμιων Σταθμών του προγράμματος Παγκόσμια Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας (GAW) του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), καθώς και 2 Supersites για την έρευνα της ατμόσφαιρας. Το ISAC είναι διεθνώς αναγνωρισμένο μέσω της συνεργασίας του με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών εργαστηρίων, καθώς και με ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 325.000 κατοίκων, ενώ ο πληθυσμός της μητροπολιτικής περιοχής υπολογίζεται σε 1.100.000 κατοίκους. Η Θεσσαλονίκη έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό νεολαίας από οποιαδήποτε άλλη πόλη στην Ελλάδα, χάρη στον πλούτο της μάθησης, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα (περίπου 150.000 σπουδαστές) και στην έντονη νυχτερινή ζωή. Υπήρξε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 1997 και Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014.

Το 2014, η Θεσσαλονίκη επιλέχτηκε να ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα πόλεων που συμμετείχαν στο Δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων (100RC). Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθά τις πόλεις να είναι ανοιχτές, χωρίς αποκλεισμούς, να επικεντρώνονται στα τοπικά ζητήματα έχοντας παράλληλα διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές και να προσβλέπει στην αντιμετώπιση αλληλένδετων προκλήσεων, επιδιώξεων, στόχων και δράσεων. Επιπλέον, η πόλη θέλει να είναι ένας οργανισμός που εγγυάται την ευημερία των κατοίκων της και καλλιεργεί τα ταλέντα τους, ενισχύοντας παράλληλα την αστική της οικονομία και σεβόμενη τους φυσικούς της πόρους.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα καλά εξοπλισμένο Δίκτυο Παρακολούθησης για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις μετεωρολογικές παραμέτρους, το οποίο αποτελείται από έξι σταθμούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οκτώ μετεωρολογικούς σταθμούς, που κατανέμονται εντός της περιοχής του Δήμου. Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει από το 2014 ένα ΣΔΒΕ (Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια) εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και το 2017 υιοθέτησε τις δεσμεύσεις του Νέου Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Από τότε, προσπαθεί να μετατρέψει το ΣΔΒΕ σε ΣΔΒΕΚ (Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα) και αισιοδοξεί ότι η συμμετοχή του στο έργο LIFE ASTI θα συμβάλει στον μετασχηματισμό αυτό.

 

 

SYMPRAXIS TEAM

 

Η Sympraxis Team (Ομάδα Σύμπραξις) είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στη ΝΑ Ευρώπη που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικοινωνία κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Από το 2006, έχει υποστηρίξει περισσότερα από 200 έργα για ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς, με εκτιμώμενη αξία 25 εκατ. Ευρώ. Η Η Sympraxis Team έχει διευκολύνει περίπου 300 δράσεις χρηματοδότησης, μεγάλες και μικρές, για περισσότερους από 100 διαφορετικούς χορηγούς και δικαιούχους οργανισμούς