Η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου “Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI” (Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) έλαβε χώρα την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου του 2018, στη Θεσσαλονίκη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE 2014-2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό € 1.265.395 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του έργου, της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει και της συμμετοχής της στο Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, συμμετέχει ως εταίρος σε αυτό το σημαντικό έργο.

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) επιφέρει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που γίνονται εντονότερες δεδομένου ότι η διάρκεια των επεισοδίων καύσωνα αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια, η εξάπλωση των αστικών περιοχών έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις: σχεδόν το 73% του πληθυσμού της Ευρώπης διαμένει σε πόλεις, ποσοστό που αναμένεται να προσεγγίσει το 80% μέχρι το 2050. Η εκτεταμένη αστικοποίηση πυροδοτεί σημαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του θερμικού κλίματος και την αύξηση της θερμοκρασίας στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με τις γειτονικές μη αστικές.

Το έργο LIFE ASTI επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ΑΘΝ στην ανθρώπινη θνησιμότητα με την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος αριθμητικών μοντέλων που θα οδηγεί στη βραχυχρόνια πρόβλεψη και τη μελλοντική προβολή του φαινομένου της ΑΘΝ σε δύο Μεσογειακές πόλεις: τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη.

Το σύστημα μοντέλων θα παράγει υψηλής ποιότητας προγνωστικά προϊόντα, όπως οι βιοκλιματικοί δείκτες και οι Θερμο-ημέρες Ψύξης/Θέρμανσης, που εκτιμούν τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων. Επιπλέον, το σύστημα μοντέλων θα καθοδηγεί το Σύστημα Προειδοποίησης Υγείας που θα εφαρμοστεί στις δύο πόλεις και θα στοχεύει στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, του πληθυσμού των πόλεων αλλά και της επιστημονικής κοινότητας

Στην Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, και ειδικότερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής/Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, που αποτελεί τον Συντονιστή εταίρο του έργου, το Azienda Sanitaria Locale Roma 1, το Geospatial Enabling Technologies Ltd., το Institute of Atmospheric Sciences and Climate-National Research Council of Italy, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ομάδα Σύμπραξις.

Συμπερασματικά, όπως προέκυψε από τις διεργασίες της Εναρκτήριας Εκδήλωσης του έργου LIFE ASTI, το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας επιδεινώνει τις συνθήκες διαβίωσης στα αστικά κέντρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αυτό επιτείνει την ανάγκη για πληροφόρηση των πολιτών και των αρμοδίων αρχών, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας. Το LIFE ASTI έρχεται να καλύψει το σημαντικό αυτό κενό και να συμβάλει στην ενεργοποίηση των κατοίκων σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιοκλιματικής άνεσης στις πόλεις.

Σύντομα, θα μπορείτε να λαμβάνετε άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Δρ. Δημήτριος Μελάς (Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος), melas@auth.gr

Δρ. Γεώργιος Παπαστέργιος, Δήμος Θεσσαλονίκης, g.papastergios@thessaloniki.gr