Ο σκοπός της διήμερης συνάντησης εργασίας με τίτλο «Πρόγνωση της Αστικής Θερμικής Νησίδας και των επιπτώσεών της στην υγεία σε ένα Περιβάλλον Κλιματικής Αλλαγής και Αστική Προσαρμογή» ήταν κυρίως η ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας, φέρνοντας σε επαφή διάφορους ερευνητές και ενδιαφερόμενους για να συζητήσουν και να εντοπίσουν ευκαιρίες για την υποστήριξη και τη διεύρυνση ενεργών και βιώσιμων δράσεων σχετικών με το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Marconi Hall, στην έδρα της CNR, στη Ρώμη. Περισσότερα από 40 άτομα είχαν προεγγραφεί για τη συνάντηση και πάνω από 50 παρακολούθησαν την πρώτη πρωινή συνεδρία.

Η συνάντηση περιελάμβανε δύο κύριες συνεδρίες με σύντομες παρουσιάσεις και χρόνο για συζήτηση (συνήθως 5-10 λεπτών). Κεντρική ομιλία σχετικά με τα «Αποδεικτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της Αστικής Θερμικής Νησίδας από μετρήσεις και αριθμητική μοντελοποίηση» δόθηκε από τον καθηγητή Dino Zardi του Πανεπιστημίου του Trento. Την πρώτη μέρα, συμμετείχαν αντιπρόσωποι από ερευνητικά έργα, από έργα που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα LIFE αλλά και από έργα που δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα. Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε σε ομαδικές συζητήσεις. Οι διοργανωτές ζήτησαν ανατροφοδότηση από τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων και τόνισαν τη σημασία των συντονισμένων δράσεων. Γενικά, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η συνάντηση αυτή ήταν πολύτιμη για τις μελλοντικές συντονισμένες δράσεις και συνεργασίες μεταξύ των εταίρων του LIFE ASTI, των εταίρων δικτύωσης και των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων. Οι συμμετέχοντες οραματίζονται επίσης μια αφοσιωμένη και ενημερωμένη κοινότητα η οποία θα λαμβάνει αποφάσεις που θα ωφελήσουν τις μελλοντικές γενιές. Μετά την πρωινή συνεδρία της δεύτερης ημέρας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο CNR Isac Rome Atmospheric Supersite στο γειτονικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης.