Η πρώτη Ευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας του έργου LIFE ASTI θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2019.

Η συνάντηση εργασίας, με τίτλο «Πρόγνωση της Αστικής Θερμικής Νησίδας και των επιπτώσεών της στην υγεία σε ένα Περιβάλλον Κλιματικής Αλλαγής και Αστική Προσαρμογή» θα εστιάσει στον αντίκτυπο του φαινομένου της ΑΘΝ στην ανθρώπινη ζωή, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών και εθνικών περιβαλλοντικών θεσμών, καθώς και στη δημιουργία της αρχικής γέφυρας μεταξύ της επιστήμης και των φορέων λήψης αποφάσεων.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ