Η πρώτη Ημερίδα και η Στρογγυλή Τράπεζα του LIFE ASTI θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη στις 7 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη συμμετοχή του κοινού, των ενδιαφερομένων μερών και των τοπικών μέσων ενημέρωσης να συζητούν τα αποτελέσματα και τις ιδέες που προκύπτουν από τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου, η ημερίδα θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΑΘΝ, τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη θερμότητα, καθώς και τους κινδύνους για το κλίμα. Κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, η στρογγυλή τράπεζα θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εταίρων του έργου, των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων.

Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ.