Η Συνάντηση για Τεχνικά θέματα και την Παρακολούθηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 7 και 8 Μαρτίου.

Οι Εταίροι εξέτασαν την πρόοδο του Έργου και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επόμενες ενέργειες για την εφαρμογή του συστήματος πρόγνωσης και προειδοποίησης υγείας.