Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:15 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του έργου LIFE ASTI, ενημερωτική/εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα «Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της Αστικής Θερμικής Νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής». Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Κούπκας, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Εθελοντισμού του Δήμου Παύλου Μελά κ. Σάκης Λαζαρίδης, και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Μελάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση του έργου LIFE ASTI και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόγνωσης της αστικής, θερμικής νησίδας, παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης για την εξέλιξη του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας από τον Δρ. Σταύρος Κέππα, συνεργάτη στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Φυσικού Τμήματος του ΑΠΘ, καθώς και εκπαιδεύσεις που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας και της εφαρμογής για έξυπνα κινητά. Παρουσίαση των καλών διεθνών πρακτικών θα γίνει από τον κ. Αλέξανδρο Δεληγιάννη της Ομάδας Σύμπραξις. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση του σχεδίου δράσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή στην εκδήλωση καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου συνδεθείτε ΕΔΩ