Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPLEMENTATION OF A FORECATYNG SYSTEM FOR URBAN HEAT ISLAND EFFECT FOR THE DEVELOPMENT OF URBAN ADAPTATION STRATEGIES – LIFE ASTI” (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2018, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014-2020, ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ € 1.265.395 και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 36 ΜΗΝΕΣ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του έργου, της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει και της συμμετοχής της στο Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, συμμετέχει ως εταίρος σε αυτό το σημαντικό έργο.

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) επιφέρει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που γίνονται εντονότερες δεδομένου ότι η διάρκεια των επεισοδίων καύσωνα αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια, η εξάπλωση των αστικών περιοχών έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις: σχεδόν το 73% του πληθυσμού της Ευρώπης διαμένει σε πόλεις, ποσοστό που αναμένεται να προσεγγίσει το 80% μέχρι το 2050. Η εκτεταμένη αστικοποίηση πυροδοτεί σημαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του θερμικού κλίματος και την αύξηση της θερμοκρασίας στις αστικές περιοχές σε σύγκριση με τις γειτονικές μη αστικές.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.